Gloria:

IZDANJE ZA SRBIJU I CRNU GORU

Glavna i odgovorna urednica Sanja Purić

Urednik web izdanja Ivan Stajić

Zamenik glavne urednice Aleksandar Ostojić

Pomoćnica glavne urednice Zorica Zarić

Grafički urednik Tomica Tomašević

Urednica fotografije Marina Lukić

Modni urednik Ljuba Sikimić

Novinari Tanja Nikolić, Maja Šarić, Slavica Damnjanović, Mirjana Tasovac, Jelena Milinčić, Petar Živković, Sara Ostojić

Saradnici Mira Adanja-Polak, Tanja Primorac, Ljupka Lazić

Fotografi Vidoje Manojlović, Vukica Mikača, Milovan Milenković, Srđan Bosnić, Zoran Petrović

Grafička redakcija Bojan Marjanović, Roman Poljak, Aleksandra Smiljanić, Saša Mihajlović

Redaktura i lektura Bojana Njegić i Iva Milovanović

Adresa redakcije 11000 Beograd, Kneginje Zorke 96
telefon: 2041-104, fax: 2041-102

Adresa na internetu www.gloria.rs
e-mail: [email protected]

Direktorka Tanja Milanović

Direktor prodaje Vladimir Bugarinović

Direktorka marketinga Ivana Stefanović

Advertising manager Gordana Gordić

Marketing Hristina Nancis

telefon: 2041-162; 2041-166; 2041-164 fax: 2041-161

Poslovna sekretarica Milena Šarić

telefon: 2041-104

Gloria međunarodna izdanja
Glavna i odgovorna urednica Dubravka Tomeković Aralica

Distribucija Ringier Axel Springer d.o.o.

Štamparija Rotografika d.o.o., Segedinski put 72, Subotica

Gloria