Od A do Z

Od A do Z

Reditelj serije ‘Samac u braku’ i filma ‘Kad ljubav zakasni’ u intimnoj abecedi otkriva šta je uticalo na odluku da počne da se bavi pokretnim slikama, zbog čega sa nestrpljenjem iščekuje zimu, zašto pisce serije ‘Kako sam upoznao vašu majku’ smatra genijalcima i koje umetničko delo je na njega ostavilo najjači utisak

 Piše: Maja Šarić  Foto: Vidoje Manojlović

Pročitajte članke iz prethodnih izdanja